2013. január 28., hétfő

A MÓDSZERRŐL

Kvantum-Tudat Mező Átalakítás®
Dr. Templom József
A Kvantum-Tudat Mező Átalakítás® annak a kvantumfizikai felismerésnek a gyakorlati alkalmazására épül, hogy a Tudat hatással van a fizikai valóságra, amelyet a rezgés (energia) állapotával lehet leírni. Az energia (rezgés) a formát kapott létezés hordozója. A non-lokális tudatnak a megnyilvánulása a Kvantum-Tudat Mező, ami az elsődleges létező valóság. Ezért, mint ismeret (információ) mindenütt jelen van.
Mi, mint tudattal rendelkező lények, ennek a valóságnak közvetlen részei vagyunk. A Kvantum-Tudat Mező a kvantumvákuumon, avagy a "nullponti mezőn" keresztül van hatással a fizikai valóságra.

A „látható” világegyetemben minden Rezgés (energia) és Ismeret (információ).

A Mátrix az a megtapasztalható valósághelyszín, amelyben a fizikai valóság és benne az életünk megnyilvánul és lejátszódik. A 11 tér-idő dimenzió színtere. Itt valósulnak meg a természet alapvető kölcsönhatásai. A mátrixban zajlik a jelekkel történő információáramlás és a megfigyelő által itt kapnak megvalósult formát az elemi részecskék (az anyag) valószínűségi hullámai. Ez a pulzáló, interaktív és folyamatosan megnyilvánuló, kölcsönhatással rendelkező energiamező a központi motorja megtestesülésünknek.
A KTMÁ® lényege a mentálisan fókuszált figyelem és a tisztán megfogalmazott szándék. Jellemző a módszerre, hogy egyidejű kapcsolatot létesítünk a test 2 pontjával illetve a test energiamezejében, miközben tisztán megfogalmazott szándékkal a kvantum-tudat mezőben átalakulást indítunk el, ami a mátrixban előidézett változás révén hatással van az emberre, mind a három szinten (szellemi, lelki és fizikai szinten). Ezúton a 2-pont módszerrel gyorsan és egyszerűen átalakítást kezdeményezhetünk és vihetünk végbe mind a fizikai-, az érzelmi állapotunkra, mind az életünk általános kérdéseire.
Mi történik, ha alkalmazzuk az Átalakítást?
A személyes Mátrixunkban megtaláljuk az információt a fizikai testünkről, az érzelmeinkről és vágyainkról, a hiedelmeinkről, a múltunkról, a lelkünk rezgéseiről, de benne találjuk a gondolatainkat is. 
A tudatos választásunkon keresztül mindent másként látunk, a korábbi valóság összeomlik a kvantum szintjén, és az új lehetőségek megtestesülése bekövetkezik.  
Az Átalakítás során a Kvantum-Tudat Mezőn keresztül megváltozik a személyes Mátrixunk tartalma, és egyre többet és többet értünk meg önmagunkból. S miközben együttműködünk a saját lelkünkkel, így rendkívüli eredményeknek lehetünk tanúi. Javulhatnak a kapcsolataink. Könnyebben hozunk meg döntéseket, és könnyebben érhetjük el általa a kitűzött céljainkat úgy, hogy egyre több megelégedettséget érünk el, mind céljaink elérésében, és természetesen a fizikai állapotunk és egészségünk helyreállításában is.